Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries

Pristina, 8 June 2018

Overview of Full Program

Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries

The main theme of the business event this June is smart urban solutions. It is all about smart municipalities/cities and energy efficient industries. This is why we are inviting Kosovar municipal government units - mayors of municipalities/cities, managers of utility companies, and companies working with municipal/city projects - to come together and share best practice. To be inspired.

The goal of the business event is to showcase and discuss Kosovar and Danish achievements in organising and running smart urban municipalities/cities.

The business event consists of four parts – invited lectures on best practice, panel discussions about problems/needs/solutions, presentations of case examples and B2B meetings.
 

The working language of the business conference is Albanian and Serbian, with simultaneous translation to/from English.
Entry to the business event is per invitation only - with obligatory registration in advance. Please register on time here.

 

Detailed programmes

Programme in English (download PDF)

Programme in Albanian (download PDF)

Or see the menus below:

The event takes place at the Swiss Diamond Hotel Pristina (Google maps: https://bit.ly/2rxkVyX)

Address:

Swiss Diamond Hotel Prishtina
Sheshi Nëna Terezë
10000 Prishtina 
Kosovo
http://sdhprishtina.com/home 

08.30 - 09.00 Registration
Moderator Berat J. Miftari

09.00 - 09.15 Welcome speeches
H.E. Enver Hoxhaj, Deputy Prime Minister of the Republic of Kosovo
H.E. Albena Refki Reshitaj, Minister of Environment and Spatial Planning of Kosovo
Shpend Ahmeti, Mayor of Pristina, Kosovo
Jens Martin Alsbirk, Deputy Director General, Trade Council of Denmark, Ministry of Foreign Affairs of Denmark 

09.15 - 10.45 Panel discussions
Panel discussion 1: Smart municipalities/cities - development and vision
Thomas Lykke Pedersen, Mayor of Fredensborg, Denmark
Karsten Søndergaard, Mayor of Egedal, Denmark
Shpend Ahmeti, Mayor of Pristina, Kosovo
Mytaher Haskuka, Mayor of Prizren, Kosovo
Gazmend Muhaxheri, Mayor of Peja, Kosovo

Panel discussion 2 Urban planning, mobility and well being
Lulzim Adili, Business Unit Manager, Novo Nordisk Kosovo
Per Boesgaard, Sustainable City Development Counsellor, Embassy of Denmark, China

Panel discussion 3 Energy efficiency and environment
Arsim Kuliqi, Acting Chief Executive Officer, Kosovo Energy Efficiency Agency (KEEA)
Kemal Lojo, Business Development Manager for Adriatic and Black Sea region, Danfoss Croatia
Morten Gjølstad Kristensen, Business Developer - Outdoor lighting and Smart City Solutions, SEAS-NVE Denmark
Prof. Dr. Mustafa Muhaxheri, Faculty of Mechanical Engineering, University of Pristina 

10.45 - 11.00 Coffee break

11.00 - 11.15 Urbanisation in Denmark
Per Boesgaard, Sustainable City Development Counsellor, Embassy of Denmark, China.
Partnerships & Innovation in The City of Copenhagen, Smart City Project Energy Lab Nordhavn

11.15 - 11.30 Good practice example: Fredensborg, a smart green municipality
Thomas Lykke Pedersen, Mayor of Fredensborg, Denmark. Integrating citizens and local business community into a green smart city. 

11.30 - 11.45 Case examples in the field of urban planning, mobility and well being
Novo Nordisk Kosovo, presentation by Lulzim Adili

11.45 - 12.00 Good practice example: Egedal, a smart municipality with big ambitions
Karsten Søndergaard, Mayor of Egedal, Denmark. Making a Smart City for – and together with – the people, proving that not only big cities can benefit from the Smart City approach. 

12.00 - 12.30 Case examples in the field of energy efficiency and environment
Danfoss Croatia, presentation by Kemal Lojo
SEAS-NVE Denmark, presentation by Morten Gjølstad Kristensen

12.30 - 14.00 Lunch and B2B meetings

Aktiviteti zhvillohet në Swiss Diamond Hotel Pristina (Google maps: https://bit.ly/2rxkVyX)

Adresa:

Swiss Diamond Hotel Prishtina
Sheshi Nëna Terezë
10000 Prishtina 
Kosovo
http://sdhprishtina.com/home 

8.30 - 9.00 Rregjistrimi
Moderator Berat J. Miftari

9.00 - 9.15 Fjalime Mirëseardhjeje
Shkëlqesia e Tij, Z. Enver Hoxhaj, Zëvendëskryeministër i Republikës së Kosovës
Shkëlqesia e Saj, Zj. Albena Refki Reshitaj, Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Republikës së Kosovës
Z. Shpend Ahmeti, Kryetar i Bashkisë Prishtinë
Z. Jens M artin Alsbirk, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm, Këshilli Tregëtar i Danimarkës, Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës

9.15 - 10.45
Panel Diskutimi 1: Komunat/Qytetet Inteligjente – Zhvillimi dhe Vizioni
Z. Thomas Lykke Pedersen, Kryetar i Komunës Fredensborg, Danimarkë
Z. Karsten Søndergaard, Kryetar i Komunës Egedal, Danimarkë
Z. Shpend Ahmeti, Kryetar i Komunës Prishtinë
Z. Mytaher Haskuka, Kryetar i Komunës Prizren
Z. Gazmend Muhaxheri, Kryetar i Komunës Pejë

Panel Diskutimi 2: Planifikimi Urban, Lëvizshmëria dhe Mirëqenia
Z. Lulzim Adili, Drejtues i Zyrës së Novo Nordisk, Kosovo
Z. Per Boesgaard, Këshilltar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Qytetit, Ambasada e Danimarkës në Kinë

Panel Diskutimi 3: Efiçenca e Energjisë dhe Mjedisi
Z. Arsim Kuliqi, u.d i Kryeshefit te Agjencise Kosovare te Energjise Eficiente
Z. Kemal Lojo, Drejtor i Zhvillimit të Biznesit për rajonin e Adriatikut dhe Detit të Zi, Danfoss Kroaci
Z. Morten Gjølstad Kristensen, Zhvillues Biznesi – Ndriçime të Jashtme & Zgjidhje Inteligjente për Qytetin, SEAS-NVE Danimarkë
Z. Prof. Dr. Mustafë Muhaxheri, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Universiteti i Prishtinës

10.45 - 11.00 Pushim kafe

11.00 - 11.15 Urbanizimi në Danimarkë
Partneritetet dhe Risitë në Qytetin e Kopenhagenit; Projekti Qyteti Inteligjent, Energy Lab Nordhavn - Z. Per Boesgaard, Këshilltar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Qytetit, Ambasada e Danimarkës në Kinë

11.15 - 11.30 Shembull nga praktika: Fredensborg, një Komunë Inteligjente, e Gjelbër
Integrimi i Qytetarëve dhe Komunitetit të Biznesit Vendas, në një Qytet Inteligjent të Gjelbër – Z. Thomas Lykke Pedersen, Kryetar i Komunës Fredensborg, Danimarkë

11.30 - 11.45 Shembuj nga fusha e planifikimit urban, lëvizshmërisë dhe mirëqenies.
Novo Nordisk, Kosovë, prezantim nga Z. Lulzim Adili

11.45 - 12.00 Shembuj nga praktika: Egedal, Një Komunë Inteligjente me Ambicie të Mëdha
Bërja e një qyteti inteligjent për qytetarët, bashkë me qytetarët, tregon se jo vetëm qytetet e mëdha mund të përfitojnë nga qasja Smart City – Z. Karsten Søndergaard, Kryetar i Komunës Egedal, Danimarkë

12.00 - 12.30 Shembuj nga fusha e efiçencës së energjisë dhe mjedisit
Danfoss Croatia, prezantim nga z. Kemal Lojo
SEAS-NVE Denmark, prezantim nga z. Morten Gjølstad Kristensen

12.30 - 14.00 Drekë dhe Takime B2B