Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries

Pristina, 8 June 2018

Media

INVITATION: Coverage of Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries in Pristina (8 June 2018)
FTESË: Pasqyrimi i eventit të biznesit “Bashkitë/Qytetet Urbane Inteligjente dhe Industritë e Energjisë Efiçente”, 8 Qershor 2018, në Prishtinë
 
 

Media representatives

Media representatives are kindly invited to cover the business event "Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries" in Kosovo. We hope to see a diversity of Kosovar media - both visual and printed media. The application in a form of an email should be sent to the organisers: Mr. Zarko Masanovic (zarmas@um.dk) or Ms. Almira Pajenga (alma@urbandanish.solutions) or Mr. Amir Haziri (amir.haziri@rks-gov.net) no later than 1 June 2018. Please include a brief information about the media, number of persons applied, their names, functions and contact information as well as venues that would be covered.

Përfaqësuesve të medias

Përfaqësuesit e medias në Kosovë janë të lutur të pasqyrojnë eventin e biznesit “Bashkitë/ Qytetet Urbane Inteligjente dhe Industritë e Energjisë Efiçente”. Një pjesëmarrje e gjerë e medias kosovare vizive dhe e shkruar është e mirëpritur. Aplikimi duhet të dërgohet me email te organizatorët: Z. Zarko Masanovic (zarmas@um.dk); Zj. Almira Pajenga (alma@urbandanish.solutions) ose Z. Amir Haziri (amir.haziri@rks-gov.net) jo më vonë se data 1 Qershor 2018.  Aplikimi duhet të përmbajë një përshkrim të shkurtër mbi median që përfaqësoni, numrin e personave që aplikojnë si dhe emrat e kontaktet e tyre.
 

Press releases for the business event in Kosovo
 

14.05.2018 - Danish Prime Minister is visiting Kosovo, Austria and Slovenia

Den 14. og 15. maj besøger statsministeren Kosovo, Østrig og Slovakiet.

I Kosovo mødes statsministeren mandag den 14. maj med de danske tropper, der indgår i NATO’s mission, KFOR. Besøget finder sted kort før Vestbalkan-topmødet i Sofia den 16.-17. maj.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: 
”Danske soldater gør en forskel for fred og sikkerhed i mange dele af verdenen. NATO’s mission i Kosovo har i høj grad bidraget til en langvarig stabilitet i Europas baghave. Jeg glæder mig til at få et førstehåndsindtryk af den indsats, vores soldater yder hver eneste dag.”

I Østrig skal statsministeren deltage i R20-klimakonferencen. Organisationen R20 er etableret af Californiens tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger for at styrke klimaindsatsen blandt ikke-statslige aktører. Konferencen indledes med en middag mandag aften, hvor forbundskansler Sebastian Kurz er vært. Tirsdag den 15. maj deltager statsministeren i et panel om konkrete løsninger, der kan bidrage til at indfri klima- og verdensmålene.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: 
”I en tid hvor nogle lande sætter spørgsmålstegn ved klimaindsatsen, må vi andre tage endnu hårdere fat. Regeringen har lige præsenteret et ambitiøst energiudspil, og gennem P4G forsøger vi at skabe nye partnerskaber mellem stater, regioner, byer, virksomheder og organisationer, der kan bidrage til at indfri verdensmålene og klimaaftalen fra Paris. Det ligger meget godt i tråd med tankerne bag R20. Vi skal sikre, at kampen for en grønnere klode bliver bredere forankret, og derfor er det også naturligt for mig at deltage i Wien.”

Statsministeren har også et frokostmøde med forbundskansler Sebastian Kurz tirsdag, hvorefter han mødes med Slovakiets nyvalgte premierminister Peter Pellegrini i Bratislava.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: 
”Vi kommer til at mangle briterne i EU-samarbejdet. Derfor skal vi i endnu højere grad pleje og udvikle alliancer med de øvrige EU-lande. Danmark og Østrig ser ens på mange problemstillinger, og derfor er det naturligt at skabe et endnu tættere samarbejde mellem vores lande. Jeg ser også frem til at møde Slovakiets nye premierminister og blive klogere på, hvor han ser EU-samarbejdet bevæge sig hen.”

Source: Danish Prime Ministry

 

04.05.2018 - Announcement of the business event "Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries" in Pristina (8 June 2018)
The Royal Danish Embassy Croatia – The Trade Council for Kosovo and the Embassy of the Republic of Kosovo in Zagreb (Croatia) have the pleasure of inviting the representatives of the Kosovar municipalities/cities and business community to a thematic business event called “Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries”. The event will be held at the Swiss Diamond Hotel Prishtina (Sheshi Nëna Terezë, Prishtina) on Friday, 8 June 2018. 

The goal of the event is to inspire and support smart and sustainable development of municipalities/cities. For that purpose, two of the most profiled mayors of Danish smart cities are coming to Kosovo to share best practice on their own examples from their own communities. 

The program consists of thematic panel discussions with Danish and Kosovar representatives of municipalities/cities, leading Danish and Kosovar companies offering smart solutions in the sectors of urban planning, mobility and well-being, as well as in the energy efficiency and environment field. The practical part will highlight best cases and exchange of experience from working with the municipalities/cities in Denmark and Kosovo.

Detailed program can be found here.  

Entry to the event is free (limited number of seats, per invitation only) with obligatory registration in advance at https://www.urbandanish.solutions/kosovo2018/en/participation/​.

 

04.05.2018. - Najava poslovnog događaja "Pametne jedinice lokalne samouprave i energetski efikasne industrije" u Prištini (8. juni 2018.)

Ambasada Kraljevine Danske u Hrvatskoj - Savet za ekonomske poslove i Ambasada Republike Kosovo u Zagrebu (Hrvatska) imaju čast da pozovu predstavnike kosovskih opština i gradova, poslovnu zajednicu (kompanije) i druge subjekte u vezi sa gradovima i opštinama na tematski događaj pod nazivom “Pametne jedinice lokalne samouprave i energetski efikasne industrije”. Mesto i datum: Swiss Diamond Hotel Priština (Sheshi Nëna Terezë, Priština) u petak, 8. juna 2018. 

Cilj poslovnog događaja je inspirisati i podržati pametan i održiv razvoj opština i gradova. Dva gradonačelnika najistaknutijih predstavnika danskih pametnih gradova dolaze na Kosovo da učestvuju u panel diskusiji i dele svoja iskustva na primerima iz svojih sredina.

Program se sastoji od tematskih panel diskusija sa predstavnicima opština i gradova iz Danske i sa Kosova, vodećim danskim i kosovskim kompanijama koje imaju pametna rešenja u urbanističkom planiranju, mobilnosti, zdravom životu, energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine. Praktični deo će se sastojati od najboljih primera i razmene iskustava u radu sa opštinama i gradovima u Danskoj i na Kosovu.

Detaljan program možete preuzeti ovde.  

Ulazak na ovaj poslovni događaj je besplatan (broj mesta je ograničen). Neophodno je prethodno potvrditi prisustvo na https://www.urbandanish.solutions/kosovo2018/en/participation/​.

 

04.05.2018 - Njoftim mbi eventin e biznesit “Bashkitë/Qytetet Urbane inteligjente dhe Industritë e Energjisë Efiçente” datë 8 Qershor 2018 në Prishtinë

Ambasada e Mbretërisë së Danimarkës në Kroaci - Këshilli Tregëtar Danez per Kosovën, dhe Ambasada e Republikës së Kosovës në Zagreb (Kroaci) kanë kënaqësinë të ftojnë përfaqësuesit e bashkive/qyteteve kosovare dhe komunitetit të biznesit në eventin me temë “Bashkitë/Qytetet Urbane Inteligjente dhe Industritë e Energjisë Efiçente”. Eventi do të zhvillohet te Swiss Diamond Hotel Prishtinë (Sheshi Nëna Terezë, Prishtinë) më datë 8 Qershor 2018 në Prishtinë.

Aktiviteti synon të nxisë dhe të mbështesë zhvillimin inteligjent e të qëndrueshëm të bashkive/qyteteve. Për këtë qëllim dy nga kryetarët më në zë të dy bashkive inteligjente Daneze, do të vijnë në Kosovë për të treguar praktikat më të mira me anë të shembujve nga komunitetet e tyre. 

Programi përbëhet nga diskutime në panele tematike me përfaqësues danezë dhe kosovarë të bashkive/qyteteve, të kompanive lider daneze dhe kosovare të cilat ofrojnë zgjidhje inteligjente në sektorët e planifikimit urban, lëvizshmërisë dhe mirëqenies, sikurse edhe në fushën e efiçencës së energjisë dhe mjedisit. Në pjesën praktike të eventit do të evidentohen rastet më të mira dhe shkëmbehet përvoja e bashkive/qyteteve në Danimarkë e Kosovë.

Programi i detajuar gjendet këtu.  

Hyrja është e lirë por është i detyruar rregjistrimi në linkun: https://www.urbandanish.solutions/kosovo2018/en/participation/

Një numër i kufizuar vendesh janë me ftesë!