Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries

Tirana, 7 June 2018

Overview of Full Program

Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries

The main theme of the business event this June is smart urban solutions. It is all about smart municipalities/cities and energy efficient industries. This is why we are inviting Albanian local autonomy government units - mayors of municipalities/cities, managers of utility companies, and companies working with municipal/city projects - to come together and share best practice. To be inspired.

The goal of the business event is to showcase and discuss Albanian and Danish achievements in organising and running smart urban municipalities/cities.

The business event consists of four parts – invited lectures on best practice, panel discussions about problems/needs/solutions, presentations of case examples and B2B meetings.
 

The working language of the business conference is Albanian, with simultaneous translation to/from English.
Entry to the business event is per invitation only - with obligatory registration in advance. Please register on time 
here.

 

Detailed programmes

English programme (download PDF)

Albanian programme (download PDF)

Or see the menus below:

The event takes place at the Rogner Hotel Tirana (Google maps: https://bit.ly/2rtX2rk)

Address:

Rogner Hotel Tirana
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
1001 Tirana
Albania
http://www.hotel-europapark.com/en.html

08.30 - 09.00 Registration
Moderator Dritan Mezini, Executive Director of Albanian Information Technology and Communication Association (AITA), Administrator of duapune.com

9.00 - 9.05 Opening by the host
Erion Veliaj, Mayor of Tirana, Albania

09.05 - 09.30 Welcome speeches
H.E. Blendi Klosi, Minister of Tourism and Environment of Albania 
H.E. Niko Peleshi, Minister of Agriculture and Rural Development of Albania 
Artan Shkreli, Deputy Minister of Infrastructure and Energy of Albania
Voltana Ademi, Mayor of Shkodra, Albania 
Perparim Kalo, Honorary Consul, Royal Danish Consulate Tirana, Albania 
Jens Martin Alsbirk, Deputy Director General, Trade Council of Denmark, Ministry of Foreign Affairs of Denmark

09.30 - 11.00 Panel discussions 
Panel discussion 1: Smart municipalities/cities - development and vision
H.E. Niko Peleshi, Minister of Agriculture and Rural Development of Albania 
Thomas Lykke Pedersen, Mayor of Fredensborg, Denmark 
Karsten Søndergaard, Mayor of Egedal, Denmark
Erion Veliaj, Mayor of Tirana, Albania
Voltana Ademi, Mayor of Shkodra, Albania 
Armando SubashiMayor of Fier, Albania 

Panel discussion 2: Urban planning, mobility and well being
Majlinda Bufi, Mayor of Roskovec, Albania
Xhelal Mziu, Mayor of Kamëz, Albania
Adelina Greca, General Director, National Territorial Planning Agency, Albania
Daniel Michel, Vice President - International Business Development - Smart City, Deutsche Telekom
Irida Vela, Managing Partner, SAM International Albania 
Bujar Spahija, General Manager, Novo Nordisk Albania 

Panel discussion 3: Energy efficiency and environment
Kastriot Gurra, Mayor of Librazhd, Albania
Petrit Sinaj, Mayor of Berat, Albania
Mario Bracci, CEO, Antea Cement, Albania
Kemal Lojo, Business Development Manager for Adriatic and Black Sea region, Danfoss Croatia 
Morten Gjølstad Kristensen, Business Developer - Outdoor lighting and Smart City Solutions, SEAS-NVE Denmark

11.00 - 11.15 Coffee break

11.15 - 11.30 Urbanisation in Denmark
Per Boesgaard, Sustainable City Development Counsellor, Embassy of Denmark, China
Partnerships & Innovation in The City of Copenhagen, Smart City Project Energy Lab Nordhavn. 

11.30 - 11.45 Good practice example: Fredensborg, a smart green municipality
Thomas Lykke Pedersen, Mayor of Fredensborg, Denmark. Integrating citizens and local business community into a green smart city. 

11.45 - 12.45 Case examples in the field of urban planning, mobility and well being
Deutsche Telekom, presentation by Daniel Mitchel
SAM International Albania, presentation by Irida Vela 
Novo Nordisk Albania, presentation by Bujar Spahija 

12.45 - 13.00 Coffee break

13.00 - 13.15 Good practice example: Egedal, a smart municipality with big ambitions
Karsten Søndergaard, Mayor of Egedal, Denmark. Making a Smart City for – and together with – the people, proving that not only big cities can benefit from the Smart City approach. 

13.15 - 14.30 Case examples in the field of energy efficiency and environment
Antea Cement, Albania, presentation by ​Stela Pepa
Danfoss Croatia, presentation by Kemal Lojo
Grundfos Serbia, presentation by Bledar Bregu
SEAS-NVE Denmark, presentation by Morten Gjølstad Kristensen

14.30 - 15.00 Lunch and B2B meetings

Aktiviteti zhvillohet në Hotel Rogner në Tiranë (Google maps: https://bit.ly/2rtX2rk)

Adresa:

Hotel Rogner, Tiranë
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
1001 Tiranë
Shqipëri
http://www.hotel-europapark.com/en.html

8.30 - 9.00 Rregjistrimi
Moderator: Dritan Mezini, Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit TIK (AITA), Administrator i duapune.com

9.00 - 9.05 Fjala e Hapjes 
Z. Erion Veliaj, Kryetar i Bashkisë së Tiranës 
 
9.05 - 9.30 Fjalime Përshëndetëse
Shkëlqesia e Tij, Z.  Blendi Klosi, Ministër i Turizmit dhe Mjedisit të Republikës së Shqipërisë 
Shkëlqesia e Tij, Z.  Niko Peleshi, Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Shqipërisë
Z. Artan Shkreli, Zëvendësministër i  Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë. 
Zj. Voltana Ademi, Kryetare e Bashkisë Shkodër 
Z. Përparim Kalo, Konsull i Nderit i Danimarkës në Republikën e Shqipërisë 
Z. Jens M artin Alsbirk, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm, Këshilli Tregëtar i Danimarkës, Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës 

9.30 - 11.00 
Panel Diskutimi 1: Bashkitë/Qytetet Inteligjente – Zhvillimi dhe Vizioni
Shkëlqesia e Tij, Z.  Niko Peleshi, Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Shqipërisë 
Z. Thomas Lykke Pedersen, Kryetar i Bashkisë Fredensborg, Danimarkë 
Z. Karsten Søndergaard, Kryetar i Bashkisë Egedal, Danimarkë 
Z. Erion Veliaj, Kryetar i Bashkisë Tiranë 
Zj. Voltana Ademi, Kryetare e Bashkisë Shkodër
Z. Armando Subashi, Kryetar i Bashkisë Fier

Panel Diskutimi 2: Planifikimi Urban, Lëvizshmëria dhe Mirëqenia
Zj. Majlinda Bufi, Kryetare e Bashkisë Roskovec
Z. Xhelal Mziu, Kryetar i Bashkisë Kamëz
Zj. Adelina Greca, Drejtore e Përgjithshme, Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Z. Daniel Michel, Zëvendëspresident për Zhvillimin Ndërkombëtar të Biznesit - Smart City, Deutsche Telekom 
Zj. Irida Vela, Partnere Drejtuese, SAM International Albania 
Z. Bujar Spahija, Drejtor i Përgjithshëm, Novo Nordisk, Shqipëri

Panel Diskutimi 3: Efiçenca e Energjisë dhe Mjedisi 
Z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë, Librazhd
Z. Petrit Sinaj, Kryetar i Bashkisë Berat
Z. Mario Bracci, CEO, Antea Cement, Shqipëri 
Z. Kemal Lojo, Drejtor i Zhvillimit të Biznesit për rajonin e Adriatikut dhe Detit të Zi, Danfoss Kroaci 
Z. Morten Gjølstad Kristensen, Zhvillues Biznesi – Ndriçime të Jashtme & Zgjidhje Inteligjente  për Qytetin, SEAS-NVE Danimark
 
11.00 - 11.15 Pushim kafe

11.15 - 11.30 Urbanizimi në Danimarkë
Partneritetet dhe Risitë në Qytetin e Kopenhagenit; Projekti  Qyteti Inteligjent, Energy Lab Nordhavn - Z. Per Boesgaard,  Këshilltar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Qytetit, Ambasada e Danimarkës në Kinë 

11.30 - 11.45 Shembull nga praktika: Fredensborg, një Bashki Inteligjente, e Gjelbër
Integrimi i Qytetarëve dhe Komunitetit të Biznesit Vendas, në një Qytet Inteligjent të Gjelbër – Z. Thomas Lykke Pedersen, Kryetar i Bashkisë Fredensborg, Danimarkë 

11.45 - 12.45 Shembuj  nga fusha e planifikimit urban, lëvizshmërisë dhe mirëqenies. 
Deutche Telekom, prezantim nga z. Daniel Michel
SAM International Albania, prezantim nga zj. Irida Vela
Novo Nordisk Albania, prezantim nga z. Bujar Spahija

12.45 - 13.00 Pushim kafe

13.00 - 13.15 Shembuj nga praktika: Egedal, Një Bashki Inteligjente me Ambicie të Mëdha
Bërja e një qyteti inteligjent për qytetarët, bashkë me qytetarët, tregon se jo vetëm qytetet e mëdha mund të përfitojnë nga qasja Smart City – Z. Karsten Søndergaard, Kryetar i Bashkisë Egedal, Danimarkë

13.15 - 14.30 Shembuj nga fusha e efiçencës së energjisë dhe mjedisit
Antea Cement, prezantim nga zj. Stela Pepa
Danfoss Croatia, prezantim nga z. Kemal Lojo
Grundfos Serbia, prezantim nga z. Bledar Bregu
SEAS-NVE Denmark, prezantim nga z. Morten Gjølstad Kristensen

14.30 - 15.00 Drekë dhe Takime B2B