Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries

Tirana, 7 June 2018

Media

INVITATION: Coverage of Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries in Tirana (7 June 2018)
FTESË: Pasqyrimi i eventit të biznesit “Bashkitë/Qytetet Urbane Inteligjente dhe Industritë e Energjisë Efiçente”, 7 Qershor 2018, në Tiranë

 

Media representatives
Media representatives are kindly invited to cover the business event "Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries" in Albania. We hope to see a diversity of Albanian media - both visual and printed media. The application in a form of an email should be sent to the organisers: Mr. Zarko Masanovic (zarmas@um.dk) or Ms. Almira Pajenga (alma@urbandanish.solutions) no later than 1 June 2018. Please include a brief information about the media, number of persons applied, their names, functions and contact information.

Përfaqësuesve të medias
Përfaqësuesit e medias në Shqipëri, janë të lutur të pasqyrojnë eventin e biznesit “Bashkitë/ Qytetet Urbane Inteligjente dhe Industritë e Energjisë Efiçente”. Një pjesëmarrje e gjerë e medias shqiptare vizive dhe e shkruar është e mirëpritur. Aplikimi duhet të dërgohet me email te organizatorët: Z. Zarko Masanovic (zarmas@um.dk) dhe Zj. Almira Pajenga (alma@urbandanish.solutions) jo më vonë se data 1 Qershor 2018. Aplikimi duhet të përmbajë një përshkrim të shkurtër mbi median që përfaqësoni, numrin e personave që aplikojnë si dhe emrat e kontaktet e tyre.

 

Press releases for the business event in Albania
 

17.05.2018 - Albania seen with a lot of interest in Danish Travel Show

Danish travel show is Scadinavia's largest consumer holidays fair and has been taking place every year since 1998. The fair has become the prefered meering place for the Danish Travel Trade. 
The fair was visited by the Albanian Embassy in Denmark along with the Amfiteatri Boutique Hotel from Durres. These to were the only participants from Albania in the show. Representatives from Amfiteatri Boutique Hotel said that: 'Interest for Albania is huge even though we only found two agencies that included Albania in their tours. We spoke with with over 50 exhibitors and most of them are aware of Albania, showing enthusiasm and optimism for potential collaborations between us next year.'

Courtesy of Follow Business Albania

 

11.05.2018 - Tirana International Airport welcomes Danish airline Jet Time with tourists from Scandinavia!

Jet Time is a Danish-owned airline founded in 2006 and merely operates as a Business-to Business company by delivering flight transportation solutions to charter and airlines. Since the start-up, Jet Time has grown to become the largest Danish-owned airline.

Source: Tirana International Airport

 

10.05.2018 - First Danish tree planted in the heart of Tirana

Courtesy of Fusha

 

08.05.2018 - Bashkitë/Qytetet inteligjente dhe Industritë e Energjisë Efiçente 

Source: Shqiptarja.com (08.05.2018 pg. 7)

 

04.05.2018 - Announcement of the business event "Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries" in Tirana (7 June 2018)

In cooperation with the Association of Local Autonomy of Albania and the Association of Albanian Municipalities, the Royal Danish Embassy Croatia – The Trade Council for Albania has the pleasure of inviting the representatives of the Albanian municipalities/cities and business community to a thematic business event called “Smart urban municipalities/cities and energy efficient industries”. The event will be held at the Rogner Hotel Tirana (Bulevardi Dëshmorët e Kombit) on Thursday, 7 June 2018. 

The goal of the event is to inspire and support smart and sustainable development of municipalities/cities. For that purpose, two of the most profiled mayors of Danish smart cities are coming to Albania to share best practice on their own examples from their own communities. 

The program consists of thematic panel discussions with Danish and Albanian representatives of municipalities/cities, leading Danish and Albanian companies offering smart solutions in the sectors of urban planning, mobility and well-being, as well as in the energy efficiency and environment field. The practical part will highlight best cases and exchange of experience from working with the municipalities/cities in Denmark and Albania.

Detailed program can be found here.  

Entry to the event is free (limited number of seats, per invitation only) with obligatory registration in advance at https://www.urbandanish.solutions/albania2018/en/participation/.

 

04.05.2018 - Njoftim mbi eventin e biznesit “Bashkitë/Qytetet Urbane inteligjente dhe Industritë e Energjisë Efiçente” datë 7 Qershor 2018 në Tiranë

Në bashkëpunim me Shoqatën e Autonomisë Vendore dhe Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë, Ambasada e Mbretërisë së Danimarkës në Kroaci - Këshilli Tregëtar Danez për Shqipërinë, kanë kënaqësinë të  ftojnë përfaqësuesit e bashkive/qyteteve shqiptare dhe komunitetit të biznesit në eventin me temë “Bashkitë/Qytetet Urbane Inteligjente dhe Industritë e Energjisë Efiçente”. Eventi do të zhvillohet në Rogner Hotel Tiranë (Bulevardi Dëshmorët e Kombit) ditën e Enjte datë, 7 Qershor 2018. 

Aktiviteti synon të nxisë dhe të mbështesë zhvillimin inteligjent e të qëndrueshëm të bashkive/qyteteve. Për këtë qëllim dy nga kryetarët më në zë të dy bashkive inteligjente Daneze, do të vijnë në Shqipëri për të treguar praktikat më të mira me anë të shembujve nga komunitetet e tyre. 

Programi përbëhet nga diskutime në panele tematike me përfaqësues danezë dhe shqiptarë të bashkive/qyteteve, të kompanive lider daneze dhe shqiptare  të cilat ofrojnë zgjidhje inteligjente në sektorët e planifikimit urban, lëvizshmërisë dhe mirëqenies, sikurse edhe në fushën e efiçencës së energjisë dhe mjedisit. Në pjesën praktike të eventit do të evidentohen rastet më të mira dhe shkëmbehet përvoja e bashkive/qyteteve në Danimarkë e Shqipëri.

Programi i detajuar gjendet këtu.  

Hyrja është e lirë por është i detyruar rregjistrimi në linkun: https://www.urbandanish.solutions/albania2018/en/participation/​

Një numër i kufizuar vendesh janë me ftesë!

 

14.03.2018 - Danish architecture highlighted in Albania

https://www.facebook.com/<wbr/>edirama.al/videos/<wbr/>10155641264716523/ (from the 15th minute of the video you can listen to Bjarke Ingels’s presentation of the latest BIG project in Tirana)